Jesteś tutaj: Strona Główna

START

Konsulatacje

Share

W związku z ogłoszonym naborem nr 3/2017 w zakresie Uruchamiania Działalności Gospodarczej w ramach programu Premia na Start informujemy, że w dniach 21 i 23 luty 2017 roku w Filii biura LGD „Z Nami Warto” w Żerkowie ul. Rynek 7E w godzinach 8:00-15:00 odbywać się będą konsultacje wniosków. Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej serdecznie zapraszamy. 

INFORMACJA

Share

Jeżeli wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie otrzymał pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, wówczas obowiązkowo dołącza do wniosku o przyznanie pomocy załącznik: Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis. Konieczne jest także, zgodnie z listą załączników (Sekcja IV. Informacja o załącznikach pkt.10) , dołączenie przez wnioskodawcę Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zaproszenie na posiedzenie

Share

zapr

Nabór na stanowisko kierownika biura LGD

Share

Zarząd Lokalnej Grupy Działania

„Z NAMI WARTO”

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika biura LGD

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym lub
 • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,
 • Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE,
 • Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego
  i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW 2014-2020 i LGD,
 • Prawo jazdy kat. B

 Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe menedżerskie,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich,
 • Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie kierowania zespołem.
 

Główne zadania:

 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady;
 • Realizacja zadań określonych przez Zarząd;
 • Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków i rozliczenia operacji w zakresie realizacji LSR;
 • Nadzór nad realizowaniem zadań wynikających z planu komunikacji, monitoringu i ewaluacji LSR;
 • Prowadzenie bieżących spraw LGD;
 • Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności LGD;
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami LGD;
 • Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne, szczególnie w funkcjonowaniu punktu informacji dla organizacji pozarządowych.
 

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Wymiar czasu pracy – cały etat.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
  w Lokalnej Grupie Działania – „Z NAMI WARTO” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem;

Przewiduje się następujące etapy konkursu :

 • złożenie dokumentów przez kandydatów,
 • stwierdzenie spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami,
 • ogłoszenie wyników.

Aplikacje prosimy składać osobiście w biurze LGD„Z NAMI WARTO” ul. Dzieci Wrzesińskich 9
62-300 Września  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika” w terminie do dnia 22 lutego 2017r.

Pełne ogłoszenie dostępne na stronie www.zmnamiwarto.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 438 50 18

Komunikat

Share

indeks

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 ARiMR przekazała informację, że w saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).

Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą - ścieżka dostępu do ww. narzędzia:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu ARiMR poinformowała, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:

- dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx

- dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Odniesienie do ww. narzędzi zostało zamieszczone również na stronie internetowej www.prow.umww.pl .

Plan naboru

Share

Harmonogram planowanych naborów - 12.01.2017r.

Harmonogram planowanych naborów - 19.06.2015r.

AKTUALIZACJA Lokalnej Strategii Rozwoju

Share

AKTUALIZACJA

Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Zarząd LGD „Z Nami Warto” przygotował projekt aktualizacji LSR, w związku z tym zapraszamy mieszkańców obszaru do zapoznania się z proponowanymi zmianami.

Uwagi, zapytania i sugestie dotyczące proponowanych zapisów, proszę kierować na adres mailowy biura LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do dnia 09.02.2017r. do godzi. 12 00.

 Tekst aktualizowanego LSR-u z proponowanymi zapisami wraz z uzasadnieniem każdej zmiany umieszczono w załączniku:

 

Do pobrania zmieniony LSR w pdf

Nabór 3/2017

Share

OGŁOSZENIE Nr 3/2017

Lokalna Grupa Działania„Z Nami Warto”z siedzibąwe Wrześni  ogłasza nabór wniosków
o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w terminie 27.02.2017 r. do 13.03.2017 r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zgodnie z planowanym harmonogramem.

Zakres tematyczny naboru: (operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia2.I. LSR) tj.

„Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD”

 1.      „Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START”(§ 2, ust. 1, pkt. 2 lit. a rozporządzenia LSR)

 • termin składania wniosków: od27 luty 2017 r. do 13marzec 2017 r. 
 • miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Z Nami Warto”, Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 9 w godzinach od 9:00 do 15:00;

 • limit dostępnych środków:  800 000 zł.
 • wysokość kwoty pomocy 50 000 zł. albo 100 000 zł.
 • minimalne wymagania: należy uzyskać 17 pkt. wg lokalnych kryteriów wyboru
 • forma wsparcia: premia (ryczałt)
 • maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
  • osoby fizyczne -100 %

1.1 Załączniki:

 

Miejsce i tryb składania wniosków:

wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w biurze LGD „Z Nami Warto”, Września, ul. Dzieci Wrzesińskich, 62-300 Września w dniach: od27 luty 2017 r. do 13 marca 2017r., w godz.: 9:00 - 15:00.

 

Wnioski należy złożyć :

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach
 • w 2 opisanych segregatorach

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków
o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone
w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD „Z Nami Warto” i na stronie internetowej www.znamiwarto.pl.

 

Strona 1 z 9

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1836623

Ławeczki informacyjne na obszarze działania LGD „Z Nami Warto”

polecamy

Agroturystyka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Poprzedni Następny

Czeszewo

Wyświetleń:93109

Czeszewo

Gospodarstwo agroturystyczne oferuje: 3 pokoje 2-osobowe z łazienką, istnieje możliwość...

Czytaj więcej

Gorazdowo

Wyświetleń:35128

Gorazdowo

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod bocianim gniazdem” zlokalizowane w Gorazdowie-Piaski oferuje wypoczynek...

Czytaj więcej

Białobrzeg

Wyświetleń:68261

Białobrzeg

Gospodarstwo agroturystyczne znajduje się w miejscowości Białobrzeg (gm. Pyzdry) -...

Czytaj więcej

Chocicza Wielka

Wyświetleń:36326

Chocicza Wielka

Oferujemy noclegi w pokojach dwu-, trzy-, cztero i pięcioosobowych. Każdy...

Czytaj więcej

Łupice

Wyświetleń:32477

Łupice

Jeżeli chcecie Państwo spędzić miło czas na wsi w ciszy...

Czytaj więcej

Pyzdry

Wyświetleń:32224

Pyzdry

Gospodarstwo zlokalizowane na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Pokoje w oficynie...

Czytaj więcej

Opatówko

Wyświetleń:31528

Opatówko

Gospodarstwo położone jest na skraju wsi, blisko lasu, stawów, ścieżek...

Czytaj więcej

Dłusk

Wyświetleń:33323

Dłusk

Czytaj więcej

Ankiety

Weź udział w naszych ankietach
Narzędzia te pozwolą nam jeszcze lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i zweryfikują naszą pracę

Sprawdź...

Partnerzy

partnerzy partnerzy partnerzy partnerzy

partnerzy

Go to top